Оголошується конкурс

Згідно з рішенням виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради № 44 від 20.03.2019 р. оголошується конкурс  на визначення виконавця послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Червонослобідської сільської ради.

Місце, дата, час проведення конкурсу:  с. Червона Слобода, вул. Соборна, 2/1,  29.04.2019 р.  о14.00.

Необхідну інформацію для участі в конкурсі можна отримати за адресою:

с. Червона Слобода, вул. Соборна, 2/1,  тел. 304-136.

Конкурс на заміщення вакантних посад

-Спеціаліста 1 категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту,
охорони здоров’я Червонослобідської сільської ради;
– Спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту, охорони
здоров’я Червонослобідської сільської ради;
– Спеціаліста 2 категорії фінансово-економічного відділу
Червонослобідської сільської ради.
– Спеціаліста 1 категорії відділу інформаційно-організаційної роботи та
кадрового забезпечення Червонослобідської сільської ради;
– Спеціаліста відділу містобудування, архітектури, земельних відносин,
комунальної власності, житлово-комунального господарства
Червонослобідської сільської ради;

Вимоги до кандидатів на посаду спеціалістів відділів: повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра.Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років;  знання діючого законодавства України професійного спрямування; володіння державною мовою; упевнений користувач ПК. Участь у конкурсі на заміщення вакантної посади можуть взяти громадяни України.Документи щодо участі в конкурсі приймаються протягом 30 – ти календарних  днів від дня опублікування оголошення.Подати документи для участі в конкурсі та ознайомитись з порядком проведення конкурсу, а також отримати додаткову інформацію можна у  Червонослобідській  сільській раді Черкаського району Черкаської області, за адресою:

вул. Соборна, 2/1, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном:304-136

Перелік документів

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на розгляд конкурсної комісії  сільської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ) з відповідними додатками, автобіографію;
 • дві фотокартки розміром 4×6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, про присудження наукового ступеня або вченого звання;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному законодавством України.

Зміна тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів КП «ВП «Агроекологія»

КП «ВП «Агроекологія» повідомляє про намір здійснити зміну тарифів на послуги  з вивезення твердих побутових відходів

На виконання абзацу другого частини другої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись Наказом від 30.07.2012 №390 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  «АГРОЕКОЛОГІЯ» ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (далі КП «ВП «Агроекологія») повідомляє про свій намір здійснити зміну тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів.

Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

 1. Загальний розмір планового тарифу з вивезення твердих побутових становитиме:

1 група споживачів – населення – 92,04 грн./1 м3;

2 група споживачів – бюджетні, релігійні організації, установи – 96,22 грн./1 м3;

3 група споживачів – інші споживачі – 108,77 грн./1м3.

Вивіз ТПВ від багатоповерхових будинків – 9,36 грн./1 люд./м-ць;

Вивіз ТПВ від приватного сектора – 11,04 грн./1 люд./м-ць.

 Вартість послуги з вивезення ТПВ для населення розрахована на підставі затверджених норм накопичення твердих побутових відходів згідно рішення Виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради № 46 від 21.04.2011 року зі змінами, внесеними Рішенням №7 від 24.01.2012 року.

 1. Структура планового тарифу з вивезення твердих побутових відходів

 

№ з/п Показник Грн./куб.м
1 Виробнича собівартість, усього,                                                у тому числі: 61,70
1.1 Прямі  матеріальні витрати,                                                       у тому числі: 19,11
1.1.1 паливо 17,20
1.1.2 мастильні матеріали 0,50
1.1.3 запасні частини (ТО ТЗ) 1,41
1.2 Прямі витрати на оплату праці, у тому числі: 27,99
1.2.1 прямі витрати на оплату праці 22,95
1.2.2 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 5,05
1.3 Загальновиробничі витрати 14,60
2 Адміністративні витрати 8,02
3 Витрати на збут
4 Фінансові витрати
5 Усього витрат повної собівартості 69,73
6 Рентабельність
6.1 населення 6,97
6.2 бюджетні, релігійні організації, установи 10,46
6.3 інші споживачі 20,92
7 ПДВ
7.1 населення 15,34
7.2 бюджетні, релігійні організації, установи 16,04
7.3 інші споживачі 18,13

  Періодичність надання послуги з вивезення твердих побутових відходів обумовлена затвердженим графіком по 4-х маршрутах для населення та маршрутним графіком вивезення ТПВ для інших споживачів.

 Обґрунтування причин зміни тарифу.

Діючий тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів затверджено рішення Виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради №79 від 21.07.2017 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» та складає:

1 група споживачів – населення – 53,73 грн./1 м3

2 група споживачів – бюджетні, релігійні  організації, установи – 55,72 грн./1м3.

3 група споживачів – інші – 62,19 грн./1м3

Вивіз ТПВ від багатоповерхових будинків – 5,46 грн/1 люд./м-ць;

Вивіз ТПВ від приватного сектора – 6,45 грн./1 люд./м-ць.

На сьогоднішній день існуючий тариф з вивезення твердих побутових відходів (ТВП) себе вичерпав, він не відшкодовує витрати, необхідні для нормального функціонування підприємства. Собівартість діючого тарифу відшкодовує поточні витрати підприємства лише на 59% відносно планової собівартості (41,46 грн. без ПДВ – собівартість діючого тарифу, 69,73 грн. без ПДВ – собівартість планового тарифу).

Необхідність коригування собівартості діючого тарифу пов’язано в першу чергу з підвищенням, з 01.01.2019 року, мінімальних гарантій з оплати праці працівників (становлення мінімальної заробітної плати на рівні 4123 грн./міс.) та прийняттям змін в частині оплати праці, відповідно до Змінам та Доповнень № 5 від 19.02.2018р. до «Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки», а саме:  з 01 березня 2018 року збільшено відсоток розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб при розрахунку мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з 120% до 140%; а також коефіцієнти співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду за видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду та коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника І розряду основного виробництва.

Динаміка змін основних показників витрат (на  1 м3 ТПВ):

 1. Витрати на паливо-мастильні матеріали зросли на 38% з 12,84 грн. до рівня 17,70 грн. в т.ч. і за рахунок зростання вартості бензину марки А-92 з 19,00 грн. до 24, 50 грн.
 2. Витрати на ремонтні роботи (запасні частини) у зв’язку зі зношеністю основних фондів (ГАЗ-3307 – сміттєвоз та ГАЗ-53Б – самоскид) зросли на 161% з 0,54 грн., до 1,41 грн.
 3. Прямі витрати на оплату праці збільшились на 166% з 8,64 грн. до 22,95 грн., що в свою чергу викликало зростання відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників з 1,90 грн. до 5,05 грн.
 4. Зростання заробітної плати також вплинуло і на зростання загальновиробничих витрат на 34% з 10,88 грн. до 14,60 грн. та адміністративних витрат на 91% з 4,20 до 8,02 грн.

Виходячи з вище викладеного видно, що діючий тариф є неспроможним для ведення беззбиткової діяльності КП «ВП «Агроекологія» та не покриває його поточні витрати. Проведеними плановими розрахунками тарифу встановлено необхідність його підвищення на 71% для 1-ої групи споживачів; на 73% для 2-ої групи споживачів; на 75% для 3-ої групи споживачів.

5.Зауваження та пропозиції споживачів приймаються в письмовому вигляді за адресою КП «ВП «Агроекологія»: 19604, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях,135,e-mail: agroekologiya_sloboda@ukr.net.